www.pryy.net > 诗.卫风.硕人

诗.卫风.硕人

硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。 河水洋洋,北流...

《shī jīng ·wèi fēng ·shuò rén 》: shuò rén qí qí ,yī jǐn jiǒng yī 。qí hóu zhī zǐ ,wèi hóu zhī qī 。dōng gōng zhī mèi ,xíng hóu zhī yí ,tán gōng wéi sī 。shǒu rú róu yí ,fū rú níng zhī ,lǐng rú yóu qí ,chǐ rú hù xī ,q...

柔荑 【拼音】róu yí 肤如凝脂 【拼音】fū rú níng zhī 蝤蛴 【拼音】qiú qí 瓠犀 【拼音】hù xī 【解释】1.瓠瓜的子。《诗.卫风.硕人...

一、《国风·卫风·硕人》中描写美人外表的诗句:硕人其颀,衣锦褧衣。手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 二、扩展知识: 1、原诗欣赏:《国风·卫风·硕人》 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫...

1.硕人:高大白胖的人,美人。当时以身材高大为美。此指卫庄公夫人庄姜。颀(qí其):修长貌。

诗经·卫风·硕人 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。...

诗经·卫风·硕人 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。...

shuò rén áo áo ,shuō yú nóng jiāo 。sì mǔ yǒu jiāo ,zhū 硕人敖 敖 , 说于农 郊。四 牡 有 骄,朱 fén biāo biāo 。zhái bó yǐ cháo 。dài fū sù tuì ,wú shǐ 幩 镳 镳。 翟茀 以朝。大夫 夙 退,无 使 jūn láo 。 君劳。hé shuǐ yáng y...

一只亲吻鱼的猫:你好。 《诗经 卫风 硕人》: 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。...

我觉得吧,这诗的意境上跟《河中之水歌》差不多,都是开篇写别人眼中的景象,最后峰回路转,写到其实女主并不是这么想的。(后面附上河中之水歌) 直译: 黄河之水浪滔滔,北流之水哗哗响。 施设鱼网水声闹,鲤鱼鲔鱼闹翻腾,疏远的荻草很修长。...

网站地图

All rights reserved Powered by www.pryy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.pryy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com